• Aday Öğrenci Formu
  • Sizinle Çalışmak İstiyorum
  • Tanıtım Broşürümüz

Hikayemiz

Hikayemiz

  Bilmek ve öğrenmek arasındaki farklar her durumda önemsenir. Her tür öğrenmenin amacı; farklı bağlamlarda bilginin akıcı, esnek ve güçlü bir biçimde transfer edilebilmesidir. Bu nedenle okulumuzda gerçek anlamda öğrenmenin oluşmasını takip etmek için gerekli değerlendirme çalışmaları yapılır.


 Anlam, öğretmek ve ölçmek için gerekli olduğu kadar öğrenmek için de gereklidir: Öğrenme hedefleri (kazanımlar) öğrenen ve öğreten için anlamlı olmalıdır. Bakanlık tarafından belirlenmiş kazanımların tüm okul ailesi için anlamlı hale gelmesi için çalışılır.

  Başarılı öğrenme üst düzey bilişsel beceriler gerektirir: Çocuklar, nasıl öz değerlendirme yapacağını, yansıtacağını ve kendisini geliştirmek için geribildirim kullanmayı öğrenir. Özetle; YÖM Okulları öğrencileri öz yönetimli bireyler olabilmeleri için erken çocukluktan itibaren hazırlanırlar.

  Öğrenmenin karmaşık yapısı öğretmenlerin de öğrenme hedeflerine (kazanımlarına) uygun, zengin bir öğretme ve ölçme repartuarlarının olmasını gerektirir. YÖM Okulları öğretmenleri, alanında yetkin olmanın yanında farklı disiplinlerde uzmanlıklara sahiptir.


  Öğrenme, öğrenenin geçmiş bilgisi, ilgisi ve güçlü yanları dikkate alınarak tasarlandığında en etkin şekilde gerçekleşir. Okulumuzda öğrenenlerin hazır bulunuşlukları ve yaşam deneyimleri göz önüne alınarak öğrenme tasarımları yapılır.


  Başarının gerçekleşebilir ve bunun için yeterince çaba harcandığında elde edilir olduğunu bilerek tasarlanan öğrenme, zorlamanın ve rahatlığın en ideal karışımıyla gerçekleşir. Kolay olan veya çok zor olanın değil çaba gösterdiğinde başarılı olmasını sağlayan tasarım yoluyla insan beynine uygun tasarımlar yapılır.


Öğrenmeyi en üst düzeye çıkarabilmek için öğrenenlere güvenli ortamlarda, farklı uygulama fırsatları verilmeli, düzenli, besleyici geribildirim alabilmeleri ve doğru zamanda geribildirimi gelişime dönüştürecek uygulama fırsatları oluşturmak gereklidir. Tüm okulun öğrenenler için güvenli bir ortam olabilmesi için sürekli ileri besleyen geribildirim verilir.

  Okulda yapılan çalışmalarla ilgili tüm öğrenmeler (hem öğrenciler hem yetişkinler için) kazanımlarla ilişkilendirilmiş standartları yansıtan insanların nasıl öğrendiğine dayalı olmalıdır. Okulumuzdaki tüm uygulamalar sinir bilim uzmanlarıyla ortak çalışılarak hazırlanan yöntem ve stratejiler ile beynin çalışmasına uygun olarak yürütülür.

  Bir öğrenenler topluluğu olarak okul, her paydaşın birbirinden öğrendiği, bir ortamı yansıtmalıdır çünkü sürekli öğrenme hem kurumsal hem de kişisel başarı için esastır. Okulumuz için en değerli özelliklerden birisi, herkes için bir öğrenme ortamı olmasıdır.

  Tüm öğrenenler eğer doğru koşullarla öğrenmeleri sağlanırsa mükemmel ürünler üretebilmeye yetkindirler. Buna olan inancımızla okulumuzdaki çalışmalar yürütülür.